Your browser does not support JavaScript!
       

       


Obdobie:


Portál zverejnovanie - Stredná odborná škola s VJM

Profil verejného obstarávateľa
 
Objednávky 2020.pdf
Objednávky 2019.pdf
Objednávky 2018.pdf
Objednávky 2017.pdf Štvrťročný prehľad zákaziek 2017
Objednávky 2016.pdf Štvrťročný prehľad zákaziek 2016
Objednávky 2015.pdf Štvrťročný prehľad zákaziek 2015
Objednávky 2014.pdf Štvrťročný prehľad zákaziek 2014
Objednávky 2013.pdf Štvrťročný prehľad zákaziek 2013

Today is name day Szabolcs
2021.Jul.28.