Názov krúžku

Vedúci krúžku

1. Rozbor literárnych textov

Mgr. Attila Duborszky

2. Hospodárske cvičenia

Mgr. Péter Németh

3. Výpočtová technika I. 

Mgr. Marianna Csicsay

4. Výpočtová technika II. 

Mgr. Ladislav Szabo

5. Výpočtová technika III. 

Mgr. Henrietta Klőr

 Hozzáadta: Bordás Sándor - 2019-10-09 08:29:19